Facebook Twitter Gplus RSS
Home Posts tagged "รับสอนพิเศษอนุบาล" (Page 2)
formats

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษที่บ้าน และสถานที่สะดวกนัดหมาย เราเป็นศูนย์รวมติวเตอร์เก่งๆในแต่ละสายวิชาทุกวิชา  ติวเตอร์ของเราได้มาตรฐานในการคัดเลือกเข้ามาก่อนเป็นติวเตอร์ของเรา เรามีติวเตอร์จากสถาบันดังของไทย ได้แก่ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์เกษตรศาสตร์ ติวเตอร์มศว. ฯลฯ เรารับสอนพิเศษทุกวิชา เช่น รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ,รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ,รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ,รับสอนพิเศษภาษาไทย ,รับสอนพิเศษสังคมศึกษา ,รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ,รับสอนพิเศษเคมี ,รับสอนพิเศษชีววิทยา ,รับสอนพิเศษภาษาจีน ,รับสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอ(Thai/Inter) รับสอนพิเศษที่บ้าน ทุกระดับชั้น ประถม ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5,ป.6 รับสอนพิเศษที่บ้าน ทุกระดับชั้น มัธยม ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 รับสอนพิเศษที่บ้าน ทุกระดับชั้น ปริญญา ทุกคณะ ดังนี้ สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ สอบเข้าคณะบริหารศาสตร์ สอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ สอบเข้าคณะศิลป์กรรมศาสตร์ เป็นต้น รับสอนพิเศษ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น ปทุม รังสิต บางนา บางกระปิ พหลโยธิน สายไหม ห้วยขวาง

(More)…

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เรียนเสริมเพิ่มเกรด สอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ การอ่าน เขียน เสริมสร้างทักษะการสนทนา การบ่งบอกสัญลักษณ์ การบอกทิศทาง การเรียนรู้คำศัพท์ การฝึกหลักแกรมม่า ไวยากรณ์ หลักการเขียนประโยค เป็นต้น รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล ประถม ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5,ป.6 ม.ต้น ม.1,ม.2,ม.3 ม.ปลาย ม.4,ม.5,ม.6 ทุกหลักสูตรไทยและอินเตอ(Thai//Inter) สอนพิเศษตั้งแต่เตรียมความพร้อมพื้นฐาน ของระดับอนุบาล เช่น การสอนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ การอ่านคำศัพท์ การฟัง การพูดเบื้องต้น เป็นต้น สอนพิเศษเสริมเพิ่มเกรดสำหรับระดับประถม สอนเข้าใจง่าย และรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับม.1,ม.4 ตลอดจนสอนพิเศษภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสอบเข้าและการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น อีกทั้งยังรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับบุคคลวัยทำงานที่ต้องการเน้นเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำงานในปัจจุบัน  รับสอนพิเศษ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ที่บ้าน ที่ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สะดวดนัดหมาย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั่วทุกเขต รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับ รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับ รับสอนพิเศษ

(More)…

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

สอนพิเศษสอบเข้าม.4ทุกวิชา

  สอนพิเศษสอบเข้าม.4ทุกวิชา รับสอนพิเศษสอบเข้าม.4 ติวรายวิชาของระดับ ม.4 โดยทีมติวเตอร์จากสถาบัน จุฬา-ธรรมศาสตร์ รับสอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรดการเรียน  ติวสอบเข้าสถาบันที่ต้องการ รับสอนพิเศษที่บ้านทกวิชา ทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทำงานที่ต้องการสอบวิชาพิเศษ สอนพิเศษฟิสิกส์ สอนพิเศษเคมี สอนพิเศษชีวะ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ สอนพิเศษภาษาอังกฤษ สอนพิเศษภาษาไทย สอนพิเศษสังคมศึกษา เพื่อเพิ่มเกรด ในช่วงเปิดเทอม และปิดเทอม ติวต่อตัวถึงที่บ้านและนอกสถานที่ ติวสอนกันแบบเป็นกันเอง ช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอน ไขข้อข้องใจในรายวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดี รับเปิดเทอมที่จะมาถึง สอนเข้าใจง่าย สอนเทคนิคการจำการเรียนแต่ละวิชา ให้ได้คะแนนสูงๆในการสอบแต่ละครั้ง รับติวสอนพิเศษคณิตศาสตร์ม.4 สอนพิเศษอังกฤษม.4 สอนพิเศษภาษาไทยม.4  สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ม.4 สอนพิเศษฟิสิกส์ม.4 สอนพิเศษเคมีม.4 สอนพิเศษชีววิทยาม.4 รับสอนพิเศษทุกวิชาที่บ้าน และนอกสถานที่สะดวกนัดหมาย ในกรุงเทพฯและประมณฑล ผู้เรียนสามารถกำหนด วัน เวลา สถานที่ ได้ตามต้องการ ศูนย์จะจัดส่งติวเตอร์ไปสอนให้ถึงที่ สอนเข้าใจง่ายกับติวเตอร์เก่ง ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล เป็นต้น  

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

ติวสอบO-NETป.6ม.3ม.6

  ติวสอบO-NETป.6ม.3ม.6การสอบO-NETป.6 ม.3 ม.6 ทุกวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ การงานฯ สุขศึกษาฯ สอนพิเศษที่บ้านตัวต่อตัว ในกรุงเทพฯและปริมณฑล O-NET คืออะไร …ติวสอบO-NET ที่ไหนดี…  การสอบ O-NET(Ordinary National Educational Test)แปลว่า แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะวัดความรู้ความสามารถทางการศึกษา หลังจากที่เรียนจบระดับชั้นหนึ่ง ๆ ซึ่งในปัจจุบันจะทำการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นป.6ม.3และม.6ข้อสอบโอเน็ตถือว่ามีน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะทุกโรงเรียนและระดับเขตการศึกษา จะวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนจากข้อสอบ O-NET  เพราะถือว่าเป็นข้อสอบกลาง ถ้าโรงเรียนใดหรือเขตการศึกษาใดทำคะแนนได้ดี ก็จะมีหน้ามีตาทีเดียว และเป็นตัวชี้วัดว่าคุณครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนมีความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดี และที่สำคัญจะเอาข้อสอบโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อ ซึ่งอาจจะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการทำข้อสอบมากขึ้น วิชาที่จะติวสอบ เช่น ติวสอบคณิตศาสตร์ ติวสอบวิทยาศาสตร์ ติวสอบภาษาอังกฤษ ติวสอบภาษาไทย ติวสอบสังคม ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษติวสอบO-NETป.6 ม.3 ม.6  สอนพิเศษที่บ้านและสถานที่สะดวกนัดหมาย รับสอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น รับสอนพิเศษทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลทั่วทุกเขต รับสอนพิเศษ ติวสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ม.3 ม.6 รับสอนพิเศษ ติวสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

(More)…

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

รับสอนพิเศษ กวดวิชา สอบ TOEIC

รับสอนพิเศษ กวดวิชา สอบ TOEIC  (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) เป็นการวัดความสถัดทางภาษา เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และเพื่อใช้ในการสมัครเข้าทำงานบริษัทใหญ่ๆ นอกจากจะได้เรียกตัวในการสมัครงานแล้วยังอาจเป็นใบเบิกทางสำหรับตำแหน่งหรือเงินเดือนที่สูงขึ้นในบางบริษัทด้วย การสอน จะแบ่งเป็น Listening กับ Reading สอนเน้นๆตัวต่อตัวถึงที่บ้าน สอนเข้าใจง่าย พร้อมมีเอกสารประกอบระหว่างการติวเรามีทีมติวเตอร์คุณภาพจากจุฬา,ธรรมศาสตร์,มหิดล,มศว. สามารถไปสอนติวให้ถึงที่บ้าน แบบตัวต่อตัว ทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ติวข้อสอบ TOEIC  รับติว TOEIC ที่บ้าน ติวเพิ่มคะแนน TOEIC  ตัวต่อตัว เตรียมสอบ TOEIC เร่งด่วน ฝึกทำข้อสอบ TOEIC   

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

เตรียม สอบ ม.3 เข้า ม.4 2556

  เตรียม สอบ ม.3 เข้า ม.4 2556 กวดวิชาติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดังต่างๆ พร้อมจัดติวคอร์สกลุ่มทั่วประเทศ นักเรียนและนักศึกษามากมายพร้อมจัดส่งครูผู้สอนเฉพาะหลักสูตรที่ติวได้ข้อสอบ โจทย์ ทุกๆวิชาที่สำคัญในการติวสอบเข้า ปีการศึกษา 2556 นี้เลยซึ่งตามรางสอบในใกล้เข้ามาแล้ว อีกอย่างเรามีคอร์สเฉพาะการติวสอบเข้าคอร์สกวดวิชาเร็วเร่งด่วน เพิ่มเกรดเพิ่มคะแนนกันได้ง่าย นิดเดียวมาแล้ว ติวเตอร์หลากหลายวิชาพร้อมจัดคนสอนติวเตอร์สอนพิเศษให้ที่บ้าน บอกได้เลยว่าต้องนัดหมายติวเตอร์ล่วงหน้ากันเลย เพราะจัดติวระดับพื้นฐานให้ที่บ้าน คอร์สติวสอบ เข้า ม.4 เป็นที่ยอดฮิต ตั้งแต่ปี 2555 มาแล้ว ดังนั้นผู้ที่ต้องการติว ควรจะแจ้งนัดหมายติวเตอร์ล่วงหน้ากันได้เลย คอร์สติว กวดวิชาสอบเข้า ม.4 2556 ติวสอบเข้าโรงเรียนดัง ปีการศึกษา 2556 กวดวิชา สอบเข้า ม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ กวดวิชา สอบเข้า ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กวดวิชา สอบเข้า ม.4 ร.ร.หอวัง กวดวิชา สอบเข้า ม.4 ร.ร.สาธิตปทุมวัน

(More)…

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

สอนพิเศษชีววิทยา ม.5 เทอม 2

  สอนพิเศษชีววิทยา ม.5 เทอม 2 เรียนกับติวเตอร์ทีมีประสบการณ์จากการสอนพิเศษชีววิทยาตามบ้าน ติวเตอร์ของเราเป็นติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เรียนพิเศษชีววิทยา ม.5 เราจะปรับพื้นฐานกันแบบเข้มข้น ดังนั้นผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆเลย และในเวลาเพียงไม่นาน ติวเตอร์ของเราติวให้น้องๆได้ดี และเข้าใจกว่าเดิมแน่นอนค่ะ นอกจากสอนพิเศษชีววิทยา ม.5 เทอม 2 แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ของชีววิทยา ม.4 เทอม 1 เทอม 2 หรือเรียนชีววิทยา ของ ม.6 ล่วงหน้าเลยก็ได้ค่ะ สอนพิเศษชีววิทยา ม.5 เทอม 2 หากน้องๆมีปัญหาอยากซักถามก็ถามเอากับติวเตอร์ได้ทันที ทันใดเลยครับ อย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเลยเถิด เรียนพิเศษชีววิทยากับเราผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาเลยก็ได้ครับ เราสามารถสอนพิเศษชีววิทยา ม.5 ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ และจะได้ไม่ต้องวิตกกับข้อสอบหรือคะแนนต่ำอีกต่อไป สอนพิเศษชีววิทยา ม.5 เทอม 2 บทที่ 1 ระบบย่อยอาหารและสลายอาหารเพื่อให้ได้รับพลังงาน การย่อยอาหารในสัตว์บางชนิด จุลินทรีย์และโพรโตซัว การย่อยอาหาร และระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ การสลายอาหารระดับเซลล์ การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้

(More)…

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.5 เพิ่มเกรด ตัวต่อตัว

  หากกำลังมองหาครูสอนพิเศษฟิสิกส์ ม.5 เก่งๆ ที่สามารถทุ่มเทใจ และเดินทางไปสอนพิเศษให้กับน้องๆ ได้ทุกที่ และถ้ามองหาที่ๆ สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.5 ในราคาที่ย่อมเยา ไม่เปลืองเงินมาก ต้องที่นี่เท่านั้นค่ะ ไม่ใช่แค่ราคาเท่านั้นน่ะค่ะ ครูสอนพิเศษฟิสิกส์ ม.5 ของเรามีดีกรีเป้นถึงติวเตอร์จากจุฬา เลยทีเดียวค่ะ สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.5 ซึ่งเรานั้นได้จัดเนื้อหามาเป้นพิเศษ ติวเตอร์มีประสบการณ์และมีจิตวิทยาอีกด้วยค่ะ สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.5 ทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่มย่อยสอนในกรุงเทพ และปริมลฑลค่ะ สำหรับในคอร์สสอนพิเศษฟิสิกส์ ม.5 น้องๆนั้นสามารถเลือกเวลาในการเรียนได้เอง อยากเรียนแบบไหน เลือกเลย เนื้อหากวดวิชา ฟิสิกส์ ม.5 ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 บทที่ 1 การเคลื่อนที่ 2 มิติ โปรเจคไตล์ วงกลม การหมุน 1.การเคลื่อนที่บนระนาบ 2.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 3.การเคลื่อนที่แบบวงกลม  

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
© ทีมติวน้อง l ติวเตอร์ l เรียนตัวต่อตัว l สอนตัวต่อตัวถึงที่บ้าน l กวดวิชาที่บ้าน l รับสอนพิเศษตัวต่อตัว l ติวเตอร์จุฬา l กวดวิชา l สอนพิเศษตามบ้าน l สอนพิเศษตัวต่อตัว l หาครูสอนพิเศษ l ครูสอนพิเศษ l รับสอนพิเศษ l สอนพิเศษตามบ้าน l เรียนพิเศษ l ติวo-net l สอนพิเศษ l รับสอนภาษาอังกฤษ l รับสอนฟิสิกส์ l รับสอนเคมี l รับสอนพิเศษตามบ้านl