Facebook Twitter Gplus RSS
Home Posts tagged "รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์"
formats

รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

       รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในระดับม.ต้น การเรียนก็จะอัพเกรดความยากขึ้นมาจากประถม และการเรียนระดับม.ต้น ต้องมีก่รอัพเดทความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยากให้มีติวเตอร์สอนพิเศษช่วยติวเพิ่มเกรด ม.ต้นให้ รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สอนเข้าใจง่าย และเริ่มเรียนจากระดับเบสิก        เริ่มจากเนื้อหาขั้นพื้นฐาน ติวเพิ่มเกรด ม.ต้นแบบตัวต่อตัว ตรงไหนไม่เข้าใจ ไม่ทัน จำไม่ได้ สามารถถามติวเตอร์สอนพิเศษได้ทันที และปัญหาเรื่องเกรดน้อย สอบได้คะแนนไม่ดี จะไม่เป็นปัญหากวนใจน้องๆ อีกต่อไป ติวเพิ่มเกรด ม.ต้น – สอนพิเศษติวเพิ่มเกรด ม.ต้น โดยติวเตอร์ที่มีความสามารถ มีความสามารถในการสอนพิเศษ ให้ผู้เรียนเข้าใจแบบลึกซึ้ง – ติวเตอร์เป็นพี่ๆ ที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ จุฬา ธรรมศาสตร์ ที่ต่างก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติวเพิ่มเกรด ม.ต้น มาแล้วโดยทั้งสิ้น – สอนเข้าใจง่าย จัดระเบียบ กระบวนการคิด ให้คิดได้อย่างเป็นระบบ มีเทคนนิคให้สามารถจดจำได้ดี สามารถทำข้อสอบเป็นขั้นเป็นตอนได้อย่างแม่นยำค่ะ  

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

รับติววิทยาศาสตร์กายภาพ ม.4 ม.5 และ ม.6

    วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและประสบการณ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ ในส่วนของสิ่งไม่มีชีวิตเช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตืทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ พฤติกรรมของมุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นชุมชนหรือสังคม เช่น สังคมศาสตร์ ในส่วนวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพเมื่อพิจารณาแล้วสามารถจำแนกได้2ประเภท คือวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ และ วิทยาศาตร์ประยุกต์      ติวเตอร์รับสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพหมายถึงการศึกษาชีวิตทุกรูปแบบและการศึกษาสิ่งมีชีวิตในหลายด้าน เช่น  โครงสร้างและหน้าที่ กระบวนการเติบโต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น โดยติวเตอร์มากคุณภาพจากจุฬา และมหาลัยชั้นนำแห่งอื่น รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ถึงที่บ้าน สอนพิเศษวิทยาศาสตร์กายภาพ สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หากต้องการเรียนเพียงติดต่อมา ได้เรียนตามนัดหมายแน่นอนครับ รับติวเนื้อหาวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.4 ม.5 และ ม.6 การผลิตกระแสไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้าเคมี กระแสไฟฟ้ากับความต่างและความต้านทาน กฎของโอห์ม คำนวณไฟฟ้า การต่อไฟฟ้าในบ้าน การต่อไฟฟ้าในบ้านแบบอนุกรม การต่อไฟฟ้าในบ้านแบบขนาน ไฟฟ้าลัดวงจร  สมบัติของฟิวส์  สวิตซ์ เต้ารับ เต้าเสียบ สะพานไฟ เลือกใช้ไฟฟ้า ประหยัด และปลอดภัย  

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ป.1,ป.2,ป.3ที่บ้าน2556

  รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ป.1,ป.2,ป.3ที่บ้าน2556 รับสอนพิเศษ ติวเพิ่ม เสริมเกรด ทุกวิชา ปรับพื้นฐาน ทุกระดับชั้น อนุบาล,ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5,ป.6 ม.ต้น ม.1,ม.2,ม.3 ม.ปลาย ม.4,ม.5,ม.6 ทุกหลักสูตร Thai,Inter,EP,Gifted etc.,ที่บ้าน ที่ห้าง สถานทีสะดวกนัดหมาย เรียนสอนเข้าใจ กับติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เป็นต้น ปลอดภัยไม่ต้องออกไปนอกบ้าน รับสอนพิเศษ เสริมเพิ่มเกรด สอนการบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ รับสอนพิเศษ เสริมเพิ่มเกรด สอนการบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ รับสอนพิเศษ เสริมเพิ่มเกรด สอนการบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ รับสอนพิเศษ เสริมเพิ่มเกรด สอนการบ้าน วิชาภาษาไทย รับสอนพิเศษ เสริมเพิ่มเกรด สอนการบ้าน วิชาสังคมศึกษา รับสอนพิเศษ เสริมเพิ่มเกรด สอนการบ้าน วิชาฟิสิกส์ รับสอนพิเศษ เสริมเพิ่มเกรด สอนการบ้าน วิชาเคมี รับสอนพิเศษ เสริมเพิ่มเกรด

(More)…

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษที่บ้าน และสถานที่สะดวกนัดหมาย เราเป็นศูนย์รวมติวเตอร์เก่งๆในแต่ละสายวิชาทุกวิชา  ติวเตอร์ของเราได้มาตรฐานในการคัดเลือกเข้ามาก่อนเป็นติวเตอร์ของเรา เรามีติวเตอร์จากสถาบันดังของไทย ได้แก่ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์เกษตรศาสตร์ ติวเตอร์มศว. ฯลฯ เรารับสอนพิเศษทุกวิชา เช่น รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ,รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ,รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ,รับสอนพิเศษภาษาไทย ,รับสอนพิเศษสังคมศึกษา ,รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ,รับสอนพิเศษเคมี ,รับสอนพิเศษชีววิทยา ,รับสอนพิเศษภาษาจีน ,รับสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอ(Thai/Inter) รับสอนพิเศษที่บ้าน ทุกระดับชั้น ประถม ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5,ป.6 รับสอนพิเศษที่บ้าน ทุกระดับชั้น มัธยม ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 รับสอนพิเศษที่บ้าน ทุกระดับชั้น ปริญญา ทุกคณะ ดังนี้ สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ สอบเข้าคณะบริหารศาสตร์ สอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ สอบเข้าคณะศิลป์กรรมศาสตร์ เป็นต้น รับสอนพิเศษ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น ปทุม รังสิต บางนา บางกระปิ พหลโยธิน สายไหม ห้วยขวาง

(More)…

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เรียนเสริมเพิ่มเกรด สอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ การอ่าน เขียน เสริมสร้างทักษะการสนทนา การบ่งบอกสัญลักษณ์ การบอกทิศทาง การเรียนรู้คำศัพท์ การฝึกหลักแกรมม่า ไวยากรณ์ หลักการเขียนประโยค เป็นต้น รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล ประถม ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5,ป.6 ม.ต้น ม.1,ม.2,ม.3 ม.ปลาย ม.4,ม.5,ม.6 ทุกหลักสูตรไทยและอินเตอ(Thai//Inter) สอนพิเศษตั้งแต่เตรียมความพร้อมพื้นฐาน ของระดับอนุบาล เช่น การสอนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ การอ่านคำศัพท์ การฟัง การพูดเบื้องต้น เป็นต้น สอนพิเศษเสริมเพิ่มเกรดสำหรับระดับประถม สอนเข้าใจง่าย และรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับม.1,ม.4 ตลอดจนสอนพิเศษภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสอบเข้าและการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น อีกทั้งยังรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับบุคคลวัยทำงานที่ต้องการเน้นเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำงานในปัจจุบัน  รับสอนพิเศษ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ที่บ้าน ที่ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สะดวดนัดหมาย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั่วทุกเขต รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับ รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับ รับสอนพิเศษ

(More)…

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.2 ติวเตรียมสอบ

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญอย่างมากที่น้องๆป.2 จำเป็นจะต้องศึกษา เพราะว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับนี้จะเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงต่อไป ดังนั้นหากน้องๆเก่งวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนนี้น้องๆก็จะมีพื้นฐานที่ดีที่จะมีไว้ใช้ในอนาคต  วิทยาศาสตร์ประถมเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นเนื้อหาง่ายๆ แต่บางที่ก็อาจจะยากด้วย          สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2 สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนพิเศษ หรือยากให้เราไปสอนการบ้าน หากว่าทนเรียนในห้อง บรรยากาศที่วุ่นวายทำให้เรียนวิทยาศาสตร์ ไม่รู้เรี่อง อยากให้ครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2 ไปสอนพิเศษที่บ้านก็โทรสั่งคอร์สได้เลยค่ะ มี้งคอร์สสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2 ระยะสั้นและระยะยางให้เลือกเรียนค่ะ เรียนบรรยากาศอบอุ่น มีปัญหากับการสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2 ถามได้ทันทีเลยค่ะ เนื้อหาสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2 วิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2 •พลังงาน ไฟฟ้ามีแหล่งกำเนิดมาจากอะไร มีขั้นตอนการส่งกระแสไฟฟ้าไปที่ต่างๆ ได้อย่างไร ประโยชน์ของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์  และวิธีการใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง •ดาราศาสตร์ รู้จักกับระบบสุริยะจักรวาล โดยดูจากภาพจำลองระบบสุริยะเสมือนจริงที่ประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

รับสอนพิเศษภาษาไทย ป.1 ที่บ้านตัวต่อตัว

          รับสอนพิเศษภาษาไทยป.1 เทอม 2 เราจะตอบทุกคำถาม และจะสรรหาทุกคำตอบที่ดีที่สุดค่ะ ไม่ต้องเดินทางไปเรียนภาษาไทยป.1 เทอม 2 ไกลบ้านให้เสียเงินเสียเวลาค่ะ เพราะว่าเราจะติวแบบตัวต่อตัวให้กับน้องเลยค่ะ รับสอนพิเศษภาษาไทยป.1 เทอม 2 โดยติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะคร้าาาา         สอนพิเศษภาษาไทย ป.1 เทอม 1 ตัวต่อตัวที่บ้าน น้องๆสามารถซักถามได้ทันทีเลยค่ะ หรือหากไท่กล้าถามติวเตอร์ของเราก็สอนได้เข้าใจถ่องแท้แน่นอนค่ะ สอนพิเศษภาษาไทย ป.1 เทอม 1 ทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่มย่อยกลุ่ม 4-8 คน เรียนอยู่ที่บ้านไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนพิเศษภาษาไทย ป.1 เทอม 1 ไกลบ้านให้เสียเวลาค่ะ   ติวตัวต่อตัวภาษาไทย ป.1 เทอม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สะอาดทุกที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ต้องมีวินัย

(More)…

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

รับสอนพิเศษภาษาไทย ป.3 ติวสอบเข้าต่างๆ

  รับสอนพิเศษภาษาไทย ป.3 เพื่อเตรียมสอบต่างๆ เช่น สอบเข้า ม.4 สำคัญมากมากเลย รับสอนพิเศษภาษาไทย ป.3 เนื้อหาทุกเทอมโดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์จากการสอนมากมายค่ะ สอนพิเศษได้ทุกวิชาทุระดับชั้น นอกจากการรับสอนพิเศษภาษาไทย ป.3 อยากเรียนวิชาใดๆ บอกเลยค่ะ รับสอนพิเศษภาษาไทย ป.3 เทอม 1 เรียนรู้คำแบบต่างๆ พร้อมกับทักษะการวิเคราะห์โจทย์อย่างรวดเร็ว ครูรับสอนพิเศษภาษาไทย ป.3 เทอม 1 ของเรานั้นมาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงชั้นนำมากมายค่ะ และมีประสบการณ์ในการสอนพิเศษด้วย การสอนพิเศษภาษาไทย ป.3 เทอม 1 นั้นผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้ค่ะ เนื้อหากวดวิชาภาษาไทย ป.3 เทอม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กวางป่าสามพี่น้อง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เต่าเอ๋ย เต่าตนุ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กระต่ายตื่นตูม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ผู้ดี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ใครคือเจ้าป่า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ปลาตะเพียนใบลาน

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
© ทีมติวน้อง l ติวเตอร์ l เรียนตัวต่อตัว l สอนตัวต่อตัวถึงที่บ้าน l กวดวิชาที่บ้าน l รับสอนพิเศษตัวต่อตัว l ติวเตอร์จุฬา l กวดวิชา l สอนพิเศษตามบ้าน l สอนพิเศษตัวต่อตัว l หาครูสอนพิเศษ l ครูสอนพิเศษ l รับสอนพิเศษ l สอนพิเศษตามบ้าน l เรียนพิเศษ l ติวo-net l สอนพิเศษ l รับสอนภาษาอังกฤษ l รับสอนฟิสิกส์ l รับสอนเคมี l รับสอนพิเศษตามบ้านl