มาร่วมเห็นส่วนหนึงกับเรา ทีมงานติวเตอร์ทีมติวน้อง Teamtiwnong.com
   
 
 
 • ข้อมูลส่วนตัว

  • เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของคุณ
  • Email address :
  • Username : *
  • Password : *
  • Confirm Password : *
  • เพศ :
  • ชื่อ : *
  • นามสกุล : *
  • ชื่อเล่น :
  • วัน เดือน ปี เกิด : *
  • เลขบัตรประชาชน : *
  • สำเนาบัตรประชาชน : *
  • ชาย      หญิง
  • Name : *
  • Last Name : *
  • Nickname :
  • Facebook :
  กรอกส่วนนี้เพื่อรับงานสอน ต่างจังหวัดช่วงปิดเทอม
  กรอกส่วนนี้เพื่อรับงานสอน ในเขตต่างๆ
  • ที่อยู่ทะเบียนบ้าน : *
  • จังหวัด : *
  • อำเภอ : *
  • ตำบล : *
  • รหัสไปรษณีย์ : *
  • ที่อยู่ปัจจุบัน : *
  • จังหวัด : *
  • อำเภอ : *
  • ตำบล : *
  • รหัสไปรษณีย์ : *
  • เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 : *
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 2 : *
  • เครือข่ายมือถือ 1 : *
  • เครือข่ายมือถือ 2 : *
  บุคคลอ้างอิงที่ติดต่อได้
  บุคคลอ้างอิงที่ 1: *
  ความสัมพันธ์ : *
  เบอร์โทรศัพท์ : *
  บุคคลอ้างอิงที่ 2: *
  ความสัมพันธ์ : *
  เบอร์โทรศัพท์ : *
 • ข้อมูลการศึกษา
  ระดับมัธยมตอนปลาย
  โรงเรียน : *
  จังหวัด : *
  อำเภอ : *
  แผนการเรียน : *
  INTER
  English Program
  วิทย์&คณิต
  ศิลป์&ภาษา
  ศิลป์&คำนวน
  ปวช.
  ปวส.
  แผนอื่นๆ (ระบุ) :
  เกรดเฉลี่ยสะสม : *
  ระดับปริญญาตรี
  สถานะการศึกษา : *
  สำเร็จการศึกษา
  กำลังศึกษา
  ศึกษาอยู่ปีที่ :
  มหาวิทยาลัย : *
  มหาวิทยาลัยรัฐ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  มหาวิทยาลัยเอกชน
  วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน
  เทคโนโลยีราชมงคล
  โรงเรียนตำรวจ-ทหาร
  รายชื่อมหาวิทยาลัย : *
  คณะ : *
  ภาควิชา : *
  เกรดเฉลี่ยสะสม : *
  ระดับปริญญาโท
  สถานะการศึกษา : *
  สำเร็จการศึกษา
  กำลังศึกษา
  ไม่ได้ศึกษา
  ศึกษาอยู่ปีที่ :
  มหาวิทยาลัย : *
  มหาวิทยาลัยรัฐ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  มหาวิทยาลัยเอกชน
  วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน
  เทคโนโลยีราชมงคล
  โรงเรียนตำรวจ-ทหาร
  รายชื่อมหาวิทยาลัย : *
  คณะ : *
  ภาควิชา : *
  เกรดเฉลี่ยสะสม : *
  ระดับปริญญาเอก
  สถานะการศึกษา : *
  สำเร็จการศึกษา
  กำลังศึกษา
  ไม่ได้ศึกษา
  ศึกษาอยู่ปีที่ :
  มหาวิทยาลัย : *
  มหาวิทยาลัยรัฐ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  มหาวิทยาลัยเอกชน
  วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน
  เทคโนโลยีราชมงคล
  โรงเรียนตำรวจ-ทหาร
  รายชื่อมหาวิทยาลัย : *
  คณะ : *
  ภาควิชา : *
  เกรดเฉลี่ยสะสม : *
 • วิชาที่ต้องการสอน
  วิชาที่ติวเตอร์สอนได้
  ประสบการณ์สอนพิเศษ : *
  มีประสบการณ์
  ไม่มีประสบการณ์
  ระดับที่สอนได้ : *
  อนุบาล
  ประถมศึกษาตอนต้น
  ประถมศึกษาตอนปลาย
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  มหาวิทยาลัย
  INTER
  English Program
  บุคคลทั่วไป
  วิชาที่สอนได้ : *
  ด้านภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาจีน
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาไทย
  ด้านคำนวณ
  • แคลคูลัส
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • บัญชี
  • กลศาสตร์วิศวกรรม
  • เศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์มหภาค
  ด้านวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • กลศาสตร์ static
  • เทอร์โมไดนามิกส์
  • กลศาสตร์ของไหล
  เตรียมสอบตรง
  • Gat ไทยเชื่อมโยง
  • Gat Eng
  • PAT 1 คณิต
  • PAT 2 ฟิสิกส์
  • PAT 2 เคมี
  • PAT 2 ชีววิทยา
  • PAT 3 วิศวกรรม
  • PAT 4 สถาปัตย์
  • PAT 5 วิชาชีพครู
  • PAT 6 ศิลปกรรมศาสตร์
  • PAT 7 ภาษาต่างประเทศ
  • O-NET ป.6
  • O-NET ม.3
  • O-NET ม.6
  INTER
  • CU-AAT
  • CU-BEST
  • CU-TEP
  • CU-ATS
  • SAT Math
  • SAT Verbal
  • SMART-I Math
  • SMART-I Eng
  • SMART-II
  • TU-GET
  • IELTS
  • GMAT Math
  • GMAT Eng
  • TOEFL
  • TOEIC
  • SMART-I ไทย
  • SAT 2 Physics
  • SAT 2 Chem
  สอบเทียบอินเตอร์
  • IGCSE Mathematics
  • IGCSE Biology
  • IGCSE Business
  • IGCSE Chemistry
  • IGCSE Economics
  • IGCSE Geography
  • IGCSE History
  • IGCSE ESL
  • IGCSE Physics
  • IGCSE Sociology
  • IGCSE Accounting
  • IGCSE ICT
  • GED Mathematics
  • GED Social Studies
  • GED Science
  • GED Reading
  • GED Writing
  • IGCSE Science
  ด้านสังคม
  • กฎหมาย
  • ภูมิศาสตร์
  • เศรษฐกิจ
  • ประวัติศาสตร์
  • ความรู้ทั่วไป
  • การเมือง การปกครอง
  • ศาสนา ศีลธรรม
  ติวข้อสอบ
  • ติวสอบเข้า ป.6
  • ติวสอบตรงจุฬา
  • ติวสอบตรงจุฬาอินเตอร์
  • ติวสอบตรง มธ.
  • ติวสอบตรง มธ. อินเตอร์
  • ติวสอบเข้า ม.1
  • ติวสอบเข้า ม.4
  • ติวสอบเข้า ป.1
  มหาวิทยาลัย
  • คอมพิวเตอร์ทั่วไป
  • แฟชั่น (มหิดล)
  • บันชีการเงิน
  • การตลาด
  ดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป
  • กีต้า
  • อูคูเลเล่
  • ศิลปะ
  • ร้องเพลง
  การบ้าน
  • การบ้านทั่วไป
  • วิชาที่สอนได้อื่นๆ โปรดระบุ
  เทคนิคการสอน : *
  • เกียรติประวัติ :
  • และประสบการณ์สอน *
 • สถานทีติวเตอร์เดินทางได้
  ในเขตกรุงเทพมหานคร
  เขตกทม. : *
  • เขตคลองสาน
  • เขตคลองสามวา
  • เขตคลองเตย
  • เขตคันนายาว
  • เขตจตุจักร
  • เขตจอมทอง
  • เขตดอนเมือง
  • เขตดินแดง
  • เขตดุสิต
  • เขตตลิ่งชัน
  • เขตทวีวัฒนา
  • เขตทุ่งครุ
  • เขตธนบุรี
  • เขตบางกอกน้อย
  • เขตบางกอกใหญ่
  • เขตบางกะปิ
  • เขตบางขุนเทียน
  • เขตบางคอแหลม
  • เขตบางซื่อ
  • เขตบางนา
  • เขตบางบอน
  • เขตบางพลัด
  • เขตบางรัก
  • เขตบางเขน
  • เขตบางแค
  • เขตบึงกุ่ม
  • เขตปทุมวัน
  • เขตประเวศ
  • เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  • เขตพญาไท
  • เขตพระนคร
  • เขตพระโขนง
  • เขตภาษีเจริญ
  • เขตมีนบุรี
  • เขตยานนาวา
  • เขตราชเทวี
  • เขตราษฎร์บูรณะ
  • เขตลาดกระบัง
  • เขตลาดพร้าว
  • เขตวังทองหลาง
  • เขตวัฒนา
  • เขตสวนหลวง
  • เขตสะพานสูง
  • เขตสัมพันธวงศ์
  • เขตสาทร
  • เขตสายไหม
  • เขตหนองจอก
  • เขตหนองแขม
  • เขตหลักสี่
  • เขตห้วยขวาง
  สถานที่ต่างๆ ในกทม. และปริมณฑล
  สถานที่ต่างๆ : *
  • BTS
  • MRT
  • ดอนเมือง
  • บางรัก
  • พระนคร
  • พระนคร
  • ฟิวเจอร์รังสิต
  • หนองจอก
  • หลักสี่
  • เซ็นทรัลลาดพร้าว
  ต่างจังหวัด
  จังหวัด : *
  อำเภอ : *
  เพิ่มเติม : *

  ตกลงยอมรับเงื่อนไข และขอสมัครเป็นติวเตอร์ สถาบันทีมติวน้อง