Facebook Twitter Gplus RSS
Home บริการ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม1 2557
formats

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม1 2557

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม1 2557

        เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม1 2557 กับติวเตอร์ สายมืออาชีพ คอร์สเรียนปูพื้นฐานสำหรับเทอม1 พี่ติวเตอร์จุฬา และอื่นๆที่เก่งภาษาอังกฤษไปสอนโดยมีแผนการสอนที่ทำให้น้องๆ ก่อนเรียนให้น้องได้รู้ และเก่งภาษาอังกฤษ ม.4 มากยิ่งขึ้น เตรียมสอบ GAT  และ สอบตรง 7 วิชาในระดับชั้นต่อไปเลยทีเดียว พร้อมกับการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวในการสอบกลางภาค และกลางภาคเทอม1 2557  อีกด้วย

       พี่ติวเตอร์ที่รับสอนภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 1 จะมีแนวทางการสอนที่น้องพื้นฐานอ่อนปรับพื้นฐานให้เข้าใจง่าย  ติวได้ตรงจุดรู้จุดอ่อน หรือ จุดแข็งของน้องๆไวและสามารถแกไข้ได้ทันที พร้อมกันแนวทางการติวข้อสอบโจทย์ ที่โรงเรียนสอนและไม่สอน แบบฝึกหัด และมีการทำแบบทดสอบวัดระดับ ก่อนเรียน หลังเรียน สอนที่บ้านกับติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร ฯลฯ หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับความนิยม เอกภาษาอังกฤษ หรือคณะมนุษย์ศาสตร์โดยตรง ในการติวภาษาอังกฤษ ม.4 ได้ผลอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ติวถึงที่บ้านเข้าใจกว่า

  • ติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัวถึงบ้าน
  • ติวภาษาอังกฤษ ม.4 ปรับพื้นฐาน และติวล่วงหน้า
  • ติวสอบเข้า ม.4 กับข้อสอบ ม.ต้น และ ม.ปลาย
  • ติวสอบเข้าม.4 กับพี่จุฬา ธรรมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ ม.4 สอนพื้นฐานเทอม 1 และ เทอม 2

 

ไม่ให้ใส่ความเห็น.

© ทีมติวน้อง l ติวเตอร์ l เรียนตัวต่อตัว l สอนตัวต่อตัวถึงที่บ้าน l กวดวิชาที่บ้าน l รับสอนพิเศษตัวต่อตัว l ติวเตอร์จุฬา l กวดวิชา l สอนพิเศษตามบ้าน l สอนพิเศษตัวต่อตัว l หาครูสอนพิเศษ l ครูสอนพิเศษ l รับสอนพิเศษ l สอนพิเศษตามบ้าน l เรียนพิเศษ l ติวo-net l สอนพิเศษ l รับสอนภาษาอังกฤษ l รับสอนฟิสิกส์ l รับสอนเคมี l รับสอนพิเศษตามบ้านl