Facebook Twitter Gplus RSS
teamtiwnong

teamtiwnong

เทคนิคการสอนพิเศษ

 

SWOT-Teamtiwnong.com

 

เทคนิคการสอนพิเศษ

พี่ๆ ติวเตอร์จุทำการวิเคราห์ (SWOT) น้องๆใน 4 มิติ ดังนี้

 

-จุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีลักษณะเด่นหรือพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวน้อง แล้วดึงออกมาพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

 

- จุดด้อยหรือจุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องหรือจุดบอดที่อยู่ในตัวน้อง แล้วหาแนวทางที่จะแก้ไขจุดบกพร่องนั้น

 

-โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อที่จะได้ประเมินโอกาสว่าจะต้องปฏิบัติเช่นไรจึงจะประสบความสำเร็จโดยอาศัยจุดแข็งและจุดอ่อนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

 

- อุปสรรค (Threats) หมายถึง เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อที่จะได้ทราบแนวทางในการ แก้ไขหรือลดการเผชิญกับอุปสรรคเหล่านั้นให้น้อยลง

 

     ด้วยการติวเนื้อหาเน้นเรียนแบบเข้าใจน้องๆสามารถเรียนได้ที่บ้านติวเตอร์พร้อมสอนจัดคอร์สพิเศษติวตัวต่อตัว เทคนิคสอนพิเศษเฉพาะตัวติวเตอร์หลากหลายความต้องการของผู้เรียน หากต้องการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ให้ติวเตอร์ไปวิเคราะห์ จุดอ่อน และจุดแข็งของน้องได้เลย สามารถจัดเรียนพิเศษ กวดวิชาตามที่ผู้เรียนต้องการได้เลย หาน้องๆที่ต้องการติวสามารถโทรสอบถามได้เลย จัดคอร์สให้ครูติวพิเศษน้องๆที่บ้านได้เลย

 

 


Home เทคนิคการสอนพิเศษ
© ทีมติวน้อง l ติวเตอร์ l เรียนตัวต่อตัว l สอนตัวต่อตัวถึงที่บ้าน l กวดวิชาที่บ้าน l รับสอนพิเศษตัวต่อตัว l ติวเตอร์จุฬา l กวดวิชา l สอนพิเศษตามบ้าน l สอนพิเศษตัวต่อตัว l หาครูสอนพิเศษ l ครูสอนพิเศษ l รับสอนพิเศษ l สอนพิเศษตามบ้าน l เรียนพิเศษ l ติวo-net l สอนพิเศษ l รับสอนภาษาอังกฤษ l รับสอนฟิสิกส์ l รับสอนเคมี l รับสอนพิเศษตามบ้านl