Facebook Twitter Gplus RSS
Home บริการ ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ ที่บ้านติวตัวต่อตัวทุกระดับ
formats

ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ ที่บ้านติวตัวต่อตัวทุกระดับ

สอนภาษาอังกฤษ เน้น grammar

       ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ ติวพิเศษที่บ้านติวตัวต่อตัวทุกระดับ สอนด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษที่มีการทดสอบการเรียนหรือพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคน ติวได้ที่บ้าน สอนแบบให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษ เป็นลำดับขั้นไป เพราะต้องมีเวลา ในการฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน พื้นฐานตั้งแต่ต้นได้เลย

       English Conversation เรียนภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารที่ใช้ในการทำงานต่างๆ ประยุกค์ประโยค หรือศัพท์เฉพาะทางที่ต้องการเรียนต้องการนำไปใช้ตั้งแต่พื้นฐาน สามารถนำไปใช้ในงานได้จริงอาธิการส่งผุ้สอนไปให้สอนในบริษัตต่างๆของเรา จะมี ตั้งการศัทพ์เฉพาะทางวิศวะ ศัพท์เฉพาะทางการขนส่ง การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ การรับสายลูกค้าชาวต่างชาติ เป็นต้น

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว
  • สอนภาษาอังกฤษ เน้น grammar
  • สอนภาษาอังกฤษ เน้น writing
  • สอนภาษาอังกฤษ เน้น conversation
  • สอนภาษาอังกฤษ เน้น reading
  • สอนภาษาอังกฤษ เน้น essay
  • สอบเทียบวัดระดับทางภาษา toeic ielts toefl

 

ไม่ให้ใส่ความเห็น.

© ทีมติวน้อง l ติวเตอร์ l เรียนตัวต่อตัว l สอนตัวต่อตัวถึงที่บ้าน l กวดวิชาที่บ้าน l รับสอนพิเศษตัวต่อตัว l ติวเตอร์จุฬา l กวดวิชา l สอนพิเศษตามบ้าน l สอนพิเศษตัวต่อตัว l หาครูสอนพิเศษ l ครูสอนพิเศษ l รับสอนพิเศษ l สอนพิเศษตามบ้าน l เรียนพิเศษ l ติวo-net l สอนพิเศษ l รับสอนภาษาอังกฤษ l รับสอนฟิสิกส์ l รับสอนเคมี l รับสอนพิเศษตามบ้านl