Facebook Twitter Gplus RSS
Home บริการ ติวโอเน็ต ม.6 เข้มข้น
formats

ติวโอเน็ต ม.6 เข้มข้น

ติวโอเน็ต ม.6

ติวโอเน็ต ม.6 เข้มข้นมาแล้วใกล้เข้ามาแล้วกับการสอบ O-NET อีกครั้งกับการสอบ o-net 55 กำหมดการสอบดูได้ที่เว็บไซต์ สทศ น้องที่อยู่ ป.6 ม.3 ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบโอเน็ต หายังไม่มีความเข้าใจและยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองเตรียมตัวมากน้อยอย่างไร สามารถสอบถามได้ ติวเตอร์รับติว o-net ที่สอนแยกแตกต่างแต่ละวิชา เช่นน้องๆท่านใดที่น้องการติว O-NET คณิตศาสตร์ ก็สามารถสอบถามและเรียนคณิตเสริมโอเน็ตได้เลย หากยังไม่พร้อมสำหรับ 5 วิชาหลัก คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม เตรียมตัวสอบโอนเน็ตกันให้พร้อมติวเตอร์พร้อมอธิบาย ให้เข้าใจได้เลย และน้องๆที่อยู่ ป.5 ม.2 และน้องๆ ม.5 ก็อย่างชล่าใจนะค่ะ เตรียมตัวสอบ โอเน็ต 56 กันไว้ได้เลยเพื่อคะแนนo-net ออกมาจะได้ดีๆ เป็นที่น่าพอใจค่ะ

ไม่ให้ใส่ความเห็น.

© ทีมติวน้อง l ติวเตอร์ l เรียนตัวต่อตัว l สอนตัวต่อตัวถึงที่บ้าน l กวดวิชาที่บ้าน l รับสอนพิเศษตัวต่อตัว l ติวเตอร์จุฬา l กวดวิชา l สอนพิเศษตามบ้าน l สอนพิเศษตัวต่อตัว l หาครูสอนพิเศษ l ครูสอนพิเศษ l รับสอนพิเศษ l สอนพิเศษตามบ้าน l เรียนพิเศษ l ติวo-net l สอนพิเศษ l รับสอนภาษาอังกฤษ l รับสอนฟิสิกส์ l รับสอนเคมี l รับสอนพิเศษตามบ้านl